Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie

Katedra Architektury Krajobrazu, Katedra Ochrony Środowiska, Katedra Sztuki Krajobrazu, Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych

Katedra Architektury Krajobrazu, Katedra Ochrony Środowiska,

Katedra Sztuki Krajobrazu,

Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych